Trätavlor

Motiven är ursprungligen mina egna originalmålningar.  I reproduktionerna är motiven ofta beskurna och lätt redigerade.
Samtliga designprodukter såsom trätavlorna är tillverkade i en liten upplaga inom EU.

© Ingela Dahlgren, Art Creation, 2019