Kuddar

Motiven är ursprungligen mina egna originalmålningar. I reproduktionerna är motiven ofta beskurna och lätt redigerade. 

Samtliga designprodukter såsom kuddarna är tillverkade i en liten upplaga inom EU. 

© Ingela Dahlgren, Art Creation, 2019