Akrylblock

Motiven är ursprungligen mina egna originalmålningar.  I reproduktionerna är motiven ofta beskurna och lätt redigerade. 

Samtliga designprodukter såsom akrylblocken är tillverkade i en liten upplaga inom EU.

© Ingela Dahlgren, Art Creation, 2019